Kuorollamme on pitkät perinteet paitsi mieskuoromusiikin esittämisestä, myös sen tallentamisesta niin äänitteinä kuin nuotteinakin. Perinteet saavat nyt kunniakasta jatkoa, kun juuri julkaistu Leevi Madetojan mieskuoroteosten kriittinen kokonaiseditio liittyy osaksi YL:n nuottijulkaisusarjaa. Tämä nuottilähteiden tieteellisen tutkimuksen varaan rakentuva kokoelma sisältää nuotit kaikkiin Madetojan mieskuorolauluihin sekä kattavat johdanto- ja kommentaaritekstit. Teos on myynnissä Sulasolin verkkokaupassa.

Edition toimittaja Tuomas Niemelä kertoo kirjasta ja sen synnystä näin: 

Valkeat kaupungit, Suvi-illan vieno tuuli, Hämärän ääniä, Hän kulkevi kuin yli kukkien… säveliä, jotka ovat kulkeneet YL:n mukana vuosikymmenten, vuosisadankin ajan. Varhaisimman lauluista raapusti musiikinopiskelija Madetoja, viimeinen on lähtöisin YL:n kunniajäsenen, professori Madetojan kynästä. Hänen viitisenkymmentä mieskuorosävellystään on vuosien saatossa julkaistu useissakin yhteyksissä, mutta nyt valmistunut editio on ensimmäinen, joka pohjautuu perusteelliseen lähdevertailuun ja yhdenmukaisiin toimitusperiaatteisiin. YL:n ja Suomen Säveltäjät ry:n tuki mahdollisti sen, että saatoin toimitustyössä syventyä Madetojan nuottikäsikirjoituksiin luonnoksista lähtien sekä mm. hänen kirjeenvaihtoonsa, muistivihkoihinsa ja sävellystyössä käyttämiinsä runokokoelmiin. Tutkimuksen sivutuotteena sävellysten syntyhistoria tarkentui ja samalla myös aikalaisarviot tulivat kootuiksi yksiin kansiin: ”Madetojan yhtä taitavasti tehty kuin hienotunnelmainen Mirjamin laulu on täysipainoisinta, arvokkainta mitä meillä on tällä alalla sävelletty.” (HS 21.4.1912). 


Julkaisija
Ylioppilaskunnan Laulajat

Julkaistu yhteistyössä Suomen musiikkiperintö -hankkeen kanssa.

Edition julkasemiseen on saatu tukea Suomen Säveltäjät ry:n Madetoja-rahastosta. 

Toimittaja
Tuomas Niemelä

Toimituskunta
Matti Hyökki
Tuomas Meurman
Timo Virtanen
Sakari Ylivuori

Kirjamuotoilu, taitto ja kansikuva
Esko Kumpunen

Nuottigraafikko
Jani Kyllönen

Faksimile-valokuvat
Juuso Heinisuo